Basin-scale hydrological spreading of pollutants and wetland opportunities for reducing them under different hydroclimatic and other regional conditions


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2015
Funding: 3780000 SEK


Description

Projektet handlar om den vattenburna spridningen av miljöföroreningar genom landskapet och hela avrinningsområden, samt möjligheterna för att minska belastningen med rätt hantering och förvaltning av våtmarker och deras nätverk i landskapet under olika klimat-, vatten- och andra regionala förhållanden.

För att undersöka detta följer och kvantifierar projeket den vattenburna spridningen av miljöföroreningar från källor till nedströms belastningsflöden i olika avrinningsområden i Sverige och andra delar av världen, med olika våtmarks-, klimat- och vattenförhållanden. De centrala forksningsfrågorna i projektet kan sammanfattas som:

- Vilka orsak-verkansamband avgör variabilitet och förändring i spridningen av miljöföroreningar vid olika områdesskalor, samt klimat-, vatten- och våtmarksförhållanden?

- Vilka framtidsscenarier är relevanta för föroreningsspridningen, och vilka möjligheter finns att minska den med hjälp av våtmarker och deras nätverk i landskapet för att säkerställa god vattenkvalitet och ekosystemstatus?

För konsistent jämförelse over olika avrinnings- och andra områdesförhållanden fokuserar projektet på tungmetaller och deras spridning. För detta exempel på miljöföroreningar, som ofta kommer från aktiva och övergivna gruvområden och gruvavfallsdeponier, kommer vi att utveckla synteser av data, metoder och verktyg för ett urval svenska avrinningsområden (Forsmark, Oskarshamn-Simpevarp, Norrström och Dalälven), samt internationella jämförelsestudier genom forskningsnätverket GWEN - Global Wetland Ecohydrology Network: An Agora for Scientists and Study Sites.

Projektet omfattar också fält- och modelleringsundersökningar av det särskilt stora tillrinningsområdet till Baikalsjön i Ryssland, med våtmarksfokus på Selengaflodens delta. Genom detta projekt kommer vi även att kunna bidra till ett demonstrationsprojekt inom Ecohydrology Programme av UNESCO?s vattenprogram IHP.


Last updated on 2017-24-03 at 12:16

Share link