Influenza assembly


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2014
Funding: 1800000 SEK


Description

Influensa sammansättning: Influensa typ A virus som lyckades överkomma barriären mellan olika arter såsom under pandemierna 1918, 1957 och 1968, har alla orsakat världsomspännande dödsfall i miljoner. Det stora antalet av fågelburna influensa A sidotyper och deras förmåga att snabbt utvecklas och utväxla de genomiska segmenten ökar möjligheten till att andra pandemiska subtyper utvecklas. För närvarande kan vi inte förutsäga vilka influensa typ A sidotyper som är de mest sannolika för lyckad överföring över artbarriären samt effektfullt inträde i den mänskliga populationen. Det här förslaget ämnar att kombinera virala, cellulära och biokemiska prövningar med sekvensanalyser för att skapa ett övergripande förståelse av influensa typ A sammansättning, och att identifiera artbarriärerna uppförda under sammansättningsprocessen samt deras betydelse for produktiv genetisk omsortering. Detta möjliggör en bättre förståelse av potentiella hot som utgörs av de olika influensa typ A sidotyper för överföring mellan arter, och omfattningen av förändringarna som krävs för en enskild sidotyp att inträda den mänskliga populationen.

Last updated on 2017-31-03 at 12:56