Kollisionsdynamik av komplexa atomära och molekylära system


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2012
Funding: 3153000 SEK

Last updated on 2017-31-03 at 12:58