Modern statistics at its full potential: Bridging the gap between ecological complexity and model simplicity. Abstract


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2018
Funding: 4200000 SEK


Description

Varför varierar storleken hos djurpopulationer? I den rådande klimatdebatten talas det ofta om djurarter som hotas av den globala uppvärmningen, men vet vi egentligen hur klimatvariationer påverkar djurpopulationers tillväxt och eventuella utdöd? Eftersom det är ett svårt problem att avgöra hur många vilda djur det finns av en viss art idag (hur många torskar finns det till exempel i Östersjön?) kan det tyckas närmast omöjligt att förutspå framtiden. Detta projektet kommer att utveckla statistiska metoder för att uppskatta storleken hos djurpopulationer, både idag och i framtiden och förstå vad som påverkar deras variation. Vi kommer speciellt studera en population kängurur i Sydaustralien. Delar av populationen räknas årligen från luften med små flygplan, problem uppstår dock eftersom djuren gärna gömmer sig i skuggan då det är varmt och är svårare att upptäcka när det är molnigt (då de inte ger skuggor). Om få kängurur räknades ett varmt år, beror det på att populationen minskat eller på att djuren gömde sig i skuggan? För att förutspå framtida populationsstorlekar måste vi veta hur populationen reagerar på t.ex. klimatförändringar. Är det så enkelt att om det regnar mycket så växer gräset bra, kängururna äter sig mätta och populationen växer medan den sjunker under torrperioder då det finns ont om mat? Kan vi då använda meterologiska data för att förutspå och förstå förändringar? Som synes finns det många frågor att besvara och modeller måste utvecklas som tar hänsyn till historiska data och många olika faktorer. Detta kräver ett nära samarbete mellan statististiker och experter på dynamiken hos djurpopulationer

Last updated on 2017-22-03 at 07:09

Share link