Structural dynamics, female board representation, and external chock in Swedish publicly traded firms 1990-2012


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2013
End date: 30/11/2016
Funding: 2499000 SEK


Description

Syftet med det projektet är att undersöka nätverket av överlappande styrelseledamöter mellan svenska börsbolag, dess betingelser och förändring. Av styrelseledamöterna som sitter i företagen listade på Stockholmsbörsen sitter ungefär 20 % i fler än en styrelse. Dessa ledamöter skapar genom sina flera uppdrag en relation mellan de representerade företagen, relationer som i sin tur påverkar företagens agerande. Detta projekt studerar kvinnlig styrelserepresentation och kvinnliga direktörers positioner i detta nätverk, samt hur de kvinnliga direktörernas nätverkspositioner, liksom nätverket i sin helhet, påverkades av det hot om tvångskvotering om inte andelen kvinnliga styrelseledamöter radikalt ökade som lades fram 1999 och upprepades 2002. Projektet kommer också att analysera överlappande företagsägande, och i vilken mån överlappande styrelseledamöter är samstämmigt med överlappande ägande. Ett samband som i stort sett har ignorerats inom forskningen om överlappande styrelseledamöter.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57