Biogenesis and Overexpression of Membrane Proteins


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/07/2013
End date: 31/12/2016
Funding: 2400000 SEK


Description

Integrala membranproteiner utgör cirka 30% av alla gener, i de hittils sekvenserade genomen, och har en mängd olika centrala funktioner i cellen. Trots att de spelar en mycket viktig roll i cellen så är kunskapen om denna typ av proteiner fortfarande bristfällig. Membranproteiners biogenes har ännu inte studerats ordentligt. Eftersom det dessutom saknas bra plattformar för att överuttrycka dessa proteiner så försvåras både funktionella och strukturella studier av dem. Målet för vår forskargrupp är att -i- ge en första övergripande bild för biogenesen av hela membranproteomet, och -ii- utveckla plattformar för att på ett effektivt sätt tillverka membranprotein för funtionella och strukturella studier. I alla våra studier används Escherichia coli som modellorganism, vilken även är den mest användna organismen för att producera membranproteiner. Noterbart är att punkt ett och två ovan är sammankopplade, eftersom en fördjupad kunskap om biogenesen för membranproteiner är nödvändig för att utveckla nya förbättrade stammar av E. coli där det är möjligt att tillverka stora mängder membranproteiner med hög kvalitet. Att studera effekterna av överproduktion av membranproteiner i cellerna ger också värdefull information om dess biogenes. En annan viktig aspekt är att E. coli har samma typ av maskineri för biogenesen av membranproteiner som finns i både pro- och eukaryota celler, vilket gör att det är ett perfekt system att studera biogenesen av denna typ av proteiner. I våra studier kombineras struktur och molekylär biologi, flödescytometri, genomsekvensering, transkriptom- och proteomanalys samt bioinformatik.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57