Problemområden inom migrationsrätten


Project leader


Funding source

European Refugee Fund - Europeiska flyktingfonden


Project Details

Start date: 01/01/2009
End date: 31/12/2012


Description

Projektmålet är att skapa en en monografi över migrationsrätten.

Metod och arbetssätt
Traditionell juridisk vetenskaplig metod, vilket innebär en analys av lagar, förarbeten, doktrin och rättspraxis inom undersökningsområdet.


Last updated on 2017-24-03 at 12:24