State authority for sale: The entrepreneurs and the privatization of the swedish tax-system 1611-1635


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2004
End date: 31/12/2006
Funding: 1507000 SEK


Description

Entreprenörerna och privatiseringen av det svenska skattesystemet 1611-1635 Min forskning behandlar privatiseringarna av skatteindrivning och annan statlig verksamhet under Gustav II Adolfs tid. Under den här perioden fördes skatter och tullar liksom driften av kronans fasta anläggningar över till privata entreprenörer. Dessa garanterade en kontant summa pengar mot att få utnyttja statliga tillgångar och inkomster för egen räkning. Skatteförpaktning var mycket vanligt i Europa på 1600-talet. Men i Sverige gick man en annan väg: systemet med skattearrenden avvecklades efter bara några år. Jag vill studera statledningens motiv bakom utförsäljningen av statlig verksamhet, liksom varför man tio år senare valde att ta tillbaka verksamheten i egen regi. Projektet skall också undersöka vilka arrendatorerna var, liksom allmogens reaktioner: vad innebar det för bönderna att de skatter som tidigare hade varit en förhandlingsfråga mellan dem och kungen nu blev arrendatorns privata egendom? Staten har ofta setts som ett system bestående av kung, regering och ämbetsmän. Men också i äldre tid prövades andra former av organisation. Trots att mycket forskning ägnats åt svensk stormaktstid har arrendesystemet aldrig blivit undersökt. Min ambition är att förklara det svenska exemplet och därmed också bidra med kunskap om den europeiska statsbildningsprocessen i stort.

Last updated on 2017-24-03 at 12:17