Rättsliga förutsättningar för socialtjänstens insatser i ärenden med misstankar om brott mot barn


Project leader


Funding source

Crime Victim Compensation and Support Authority - Brottsoffermyndigheten (BrOM)


Project Details

Funding: 580680 SEK

Last updated on 2017-22-03 at 07:10