Violence and sensibility


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2007
End date: 31/12/2009
Funding: 3077000 SEK


Description

Våldet är för närvarande en av de mest centrala frågorna i svensk kriminalpolitik. Enligt rådande föreställningar i medierna och den politiska debatten ökar våldet, blir allt grövre och går allt längre ned i åldrarna. Misshandelsbrott anmälda till polisen ökar också kraftigt. Enligt undersökningar baserade på systematiskt insamlade data – dödsorsaksstatistik, sjukhusundersökningar och undersökningar om uppgiven utsatthet för våld – ligger våldet däremot i huvudsak på en stabil nivå. En tolkning av skillnaden mellan de olika indikatorerna är att en ökad känslighet för våld leder till högre anmälningsfrekvens och att alltfler handlingar definieras som våldsbrott. Projektets syfte är dels att beskriva och förklara variationer i utsatthet för våld i Sverige mellan grupper och över tid utifrån variationer i sensibilitet som förklaring, dels att analysera relationen mellan sensibilitet för våld och andra faktorer som kan påverka anmälningsbenägenhet. Projektet ska genomföras med hjälp av data från kriminalstatistiken, Statistiska centralbyråns undersökningar om trygghet och utsatthet för våld samt en attityd- och vinjettstudie. Projektet förväntas kunna bidra till riksdagens mål om en kunskapsbaserad kriminalpolitik genom att belysa en fråga som är central för frågan om det verkliga våldet i samhället ökat eller inte.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57