Utveckling och utvärdering av neutrala stamceller för bedömning av akut, systemisk toxicitet


Project leader


Funding source

Swedish Board of Agriculture - Jordbruksverket


Project Details

Funding: 833000 SEK

Last updated on 2017-22-03 at 07:11