Prof Per Lundborg

Affiliations:
Email: per.lundborg@sofi.su.se
Mobile: +46 705 53 8493
Phone: +46 8 162310
Address: Swedish Institute for social Research (SOFI), Stockholm university, 106 91 Stockholm, Sweden


Description

LATEST PUBLICATIONS IN ENGLISH: "Polarization of the Nordic Labour Markets", Finnish Economic Papers, vol 24(2) 2011."Immigration Policy for Circular Migration", Swedish Institute for European Policy Studies, SIEPS Publications, no 4, 2010."EU enlargement, migration and labor market institutions", in Journal of Labor Market Research, 2006."Growth effects of the brain drain", in Foders and Langhammer (red.), The Impact of Eastern Enlargement on Employment and Wages in the EU Member States, Springer, Berlin, 2006.Wage rigidity and tax structure, Economics Letters, Vol. 86, No. 3, March 2005, pp. 297-301.Trade, Earnings and Mobility - Swedish Evidence, Oxford Economic Papers, Vol. 56, No. 2, 2004. (with Per-Anders Edin och Peter Fredriksson.) Survey Evidence on Wage Rigidity: Sweden in the 1990's, Scandinavian Journal of Economics , Vol 105, No. 1. 2003. (with Jonas Agell.) Will Transition Countries Benefit or Lose from the Brain Drain?, International Journal of Economic Development , Vol. 5, No. 3. 2003. (with Calin Rechea.)SOME RECENT PUBLICATIONS IN SWEDISH"EUs fria arbetsmarknad: Kan Riksbanken skrota NAIRU-begreppet?" Ekonomisk debatt, 6, 2010 "Invandringspolitik och utvandringslandets välfärd" i ådahl, M. (Red.) "Lyckad invandring: tio svenska forskare om hur man når framgång" FORES, 2010."Passivitet eller aktiv stabiliseringspolitik", Ekonomisk debatt, 8, 2005."Arbetskraftens internationella rörlighet", i Ekholm (red.) Tillämpad internationell ekonomi, SNS förlag, 2005."EU-medlemskapets effekter på svensk arbetsmarknad", i Bystedt och Nilsson (red.) Tio år i EU. Vad vet vi och vad vill vi? SNS förlag, 2005."Inflationsmålet, sysselsättningen och EMU-medlemskapet" (med Hans Sacklén) Ekonomisk debatt, 30(3), 2002.Last updated on 2018-08-08 at 13:38