Dr Anne Boschini

Affiliations:
Email: anne.boschini@sofi.su.se
Phone: +48 6 16 22 29
Address: Universitetsvägen 10F, 10691 Stockholm


Description

Anne Boschini is an associate professor of economics at SOFI. Her recent research focuses on gender-specific patterns in behaviour, educational choices and labour market outcomes. Anne is also interested in economic development and the political and economic effects of natural resource abundance.

Links

Curriculum Vitae; Google Scholar; ResearchGate

Ongoing research

"Gender differences in top incomes in Sweden", with Jesper Roine (SSE).

"Long-run effects of graduating in a recession using Swedish data", with Charlotta Boström (SU).

"Gender, risk preferences and competitiveness in a random sample of the Swedish population", with Anna Dreber (SSE), Emma von Essen (Aarhus University), Astri Muren (SU) and Eva Ranehill (University of Zurich).

"Gender priming and altruim in a random sample" with Anna Dreber (SSE), Emma von Essen (Århus University), Astri Muren (SU) and Eva Ranehill (University of Zurich).

"The social egoist", with Astri Muren (SU) and Mats Persson (SU).

Gender-related publications and working papers

"Women in Top Incomes: Evidence from
Sweden 1974–2013
", with Kristin Gunnarsson and Jesper Roine, IZA
Working Paper 10979 (2017).

"Constructing gender differences in the economics lab", with Astri Muren and Mats Persson, Journal of Economic Behavior & Organization 84, 741–752 (2012) - svensk version, Ekonomisk Debatt 5/2013, 37-44.

Men among men don’t take norm enforcement seriously”, with Astri Muren and Mats Persson, Journal of Socio-Economics 40, 523-529 (2011).

Trading off or having it all? Completed fertility and mid-career earnings of Swedish men and women”, with Christina Håkanson, Anna Sjögren and Åsa Rosen, IFAU Working paper 2011:15.

"Is Team Formation Gender Neutral? Evidence from Coauthorship Patterns", with Anna Sjögren, Journal of Labor Economics 25:2, 325-365 (2007) -svensk version Ekonomisk Debatt 8/2007, 63-69.

"The Impact of Gender Stereotypes on Economic Growth", The International Working Group on Gender, Macroeconomics and International Economics Working Paper 06:16 (2006) - svensk version i SOU 2004:43, Bilaga 8, 393-419.

Political economics-related publications

The resource curse and its potential reversal”, joint with Jan Pettersson och Jesper Roine, World Development 43, 19-41 (2013).

"Resource Curse or No Resource Curse: A Question of Appropriability", joint with Jan Pettersson and Jesper Roine, Scandinavian Journal of Economics 109:3, 593–617 (2007).

"Foreign Aid: An Instrument for Fighting Communism?", joint with Anders Olofsgård, Journal of Development Studies 43:4, 622-648 (2007).

"The Political Economy of Industrialisation", European Journal of Political Economy 22:4, 887-907 (2006).

Only in Swedish

"Regeringen och den ekonomiska jämställdheten:En granskning av budgetens bilagor om fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män 1989-2106" (The Swedish government and economic gender equality), Rapport till Finanspolitiska rådet (Swedish Fiscal Policy Council) (2016) forthcoming.

Inkomster mitt i karriären” (Mid-career incomes) with Christina Håkansson and Anna Sjögren, in Astrid Kunze and Karin Thorburn (ed.), Yrke, karriär och lön -kvinnors och mäns olika villkor på den svenska arbetsmarknaden, SOU 2014:81, 105-133 (2014).

"Vetenskapliga sanningar och feministiska myter” (Scientific truths and feminist myths), with Astri Muren, Mårten Palme and Mats Persson, Ekonomisk Debatt 7, 5-13 (2011).

Är kvinnor och män olika?” (Do men and women differ?), with Mats Persson, Ekonomisk Debatt 1, 33-44, 2005.

Den europeiska tillväxtdebatten (The European debate about economic growth), with Rickard Eriksson, SIEPS report 2005:11.

Genusperspektiv på nationalekonomi (Gender perspective on Economics), with Christina Jonung and Inga Persson, Högskoleverket, 2005.

Balans på toppen. Incitament för en jämnare representation av kvinnor och män i näringslivets ledning (Balance on the top. Incentives for more gender equality in top management), SNS Förlag, 2004.

Framtidens nationalekonomer: Vilka är deras incitament till tvåbenthet?” with Matthew Lindquist, Jan Pettersson and Jesper Roine, Ekonomisk 2, 2002 English version Econ Journal Watch 1/2004.Projects

Nudging gender equality in hiring and promotion in the labour market?
01/01/2016 - 31/12/2018

Despite decades of policy efforts to increase gender equality in Sweden, there are still persistent gender differences in average wages and a clear glass-ceiling, i.e. a gender gap that increases with higher wages. Most previous research has focused on supply-side...


Family and work or career and family? The fertility patterns, educational choices and careers of Swedish men and women
03/02/2010 - 31/12/2013

Kvinnors ökade arbetskraftsdeltagande och dominans inom högre utbildning har förändrat arbetsmarknaden de senaste 40 åren. Sedan 1990-talet har också löneskillnaderna framförallt inom branscher ökat. Teknologisk utveckling är en förklaring till högre löner och ökad efterfrågan...


Political institutions and economic gender inequality
01/04/2006 - 31/03/2010
Kvinnor och män är inte ekonomiska jämställda i något europeiskt land. Trots att kvinnors och mäns förmögenheter inte skiljer sig åt vid födseln, är den genomsnittliga europeiska kvinnan redan vid 40-års ålder f...

Families, firms and fertility – wage gaps and fertility gaps within and between firms
Can increased wage dispersion within industry be linked to despecialization within families and increased female labour force participation? Has this development in Sweden been spurred further by reforms of family policy, i.e. the so-called daddy-month and the recent introduction...


Collaborating with

Boschini, Anne

Anne Boschini is an associate professor of economics at SOFI. Her recent research focuses on gender-specific patterns in behaviour, educational choices and labour market outcomes. Anne is also interested in economic development and the political and economic effects of natural...


Collaborators


Last updated on 2018-08-08 at 13:53

Get in contact